Wednesday, April 26, 2017

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးကုိ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ႔ နံပါတ္တစ္ႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပဲျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း တန္ဖုိး (၁၈)ထရီလီယံေဒၚလာနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအင္အားစုစုေပါင္းရဲ႕ (၂၄.၃၂)ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။
ဒုတိယေနရာက ႏုိင္ငံကေတာ႔ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး (၁၁)ထရီလီယံေဒၚလာတန္ဖုိးနဲ႔ ကမၻာ႔စီးပြားေရး အင္အားစုစုေပါင္းရဲ႕ (၁၄.၈၄)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေတာ႔ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးတတိယေနရာကုိ ရယူထားျပီး တန္ဖုိး(၄.၄)ထရီလီယံေဒၚလာနဲ႔ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအင္အားစုစုေပါင္းရဲ႕ (၆)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရယူထားႏုိင္ပါတယ္။
စတုတၳေနရာမွာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက (၃.၃)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ပဥၥမေနရာမွာ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းမွ (၂.၉)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ဆဌမေနရာမွာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ (၂.၄)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္း ေကာင္း၊ သတၱမေနရာမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ (၂)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ အဌမေနရာမွာ အီတလီႏုိင္ငံမွ (၁.၈)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ န၀မေနရာမွာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွ (၁.၈)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္း ေကာင္း၊ ဒႆမေနရာမွာ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ (၁.၅)ထရီလီယံေဒၚလာျဖင္႔လည္းေကာင္း အသီးသီးရပ္တည္လ်က္ ရွိ ႀကပါတယ္။
အထက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံေတြအျပင္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးထိပ္သီး(၄၁)ႏုိင္ငံထဲ ပါ၀င္တဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြကေတာ႔ ေတာင္ ကုိရီးယား၊ ႀသစေတးလ်၊ ရုရွား၊ စပိန္၊ မကၠဆီကုိ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ နယ္သာလန္၊ တူရကီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရး ဗီးယား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ဆြီဒင္၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား၊ ပုိလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အီရန္၊ ထုိင္း၊ ေနာ္ေ၀၊ ႀသစတီးယား၊ ယူေအ အီး၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ အီဂ်စ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အစၥေရး၊ မေလးရွား၊ ဒိန္းမတ္၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကုိလံဘီယာႏွင္႔ အုိင္ယာလန္တုိ႔ ျဖစ္ႀကပါတယ္။
စီးပြားေရးထိပ္သီးႏုိင္ငံ(၄၀)ထဲမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏုိင္ငံ(၅)ႏုိင္ငံပါ၀င္ေနျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အတြက္ ခန္႔မွန္းအဆင္႔ ၇၃ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

ကုိးကား

©

မင္းအရိပ္


Monday, April 24, 2017

ဧကရီဖြားေစာတင္ေလွ်ာက္ခ်က္(၇)ခ်က္


တရုတ္ေျပးမင္းနရသီဟပေတ႔(မင္းေခြးေခ်း) သည္ မြန္ဂုိတုိ႔ရန္ေႀကာင္႔ စစ္ေျပးရလ်က္ရွိစဥ္ မိဖုရားဖြားေစာမွ ေလွ်ာက္ထားသည္႔ မင္းတုိ႔က်င္႔အပ္၊ ဆင္ျခင္အပ္သည္႔ အေႀကာင္း(၇)ခ်က္
(က) ျပည္႔၀မ္းစာကုိ မေဖာက္ရာ။
ျပည္ႀကီး၀မ္းႏွင္႔တူေသာ သူေဌးသူႀကြယ္တုိ႔ကုိ အျပစ္မရွိဘဲလ်က္ အျပစ္ရွာ၍ ဥစၥာေရႊေငြတုိ႔ကုိ ဖ်က္ ဆီးသိမ္းယူျခင္း၊ သူေဌးသူႀကြယ္တုိ႔ ေသေသာအခါ အေမြဆက္ဆံသည္႔ သားသမီးရွိလ်က္ အေမြမခံရ၊ ျပဲ႕ျပဲ႕ ကုန္ေအာင္ သိမ္းယူေတာ္မူျခင္း။
(ခ) ျပည္႔ဦးကင္းကုိ မႏွိမ္ရာ။
ျပည္႔ဦးကင္းႏွင္႔ တူေသာ မွဴးႀကီးမတ္ခုိင္တုိ႔ကုိ အမ်က္ေတာ္ရွိလွ်င္ မေထာက္မခ်င္႔၊ မဆင္မျခင္ ကြပ္ ညွပ္ေတာ္မူျခင္း။
(ဂ) ျပည္႔တံခြန္ကုိ မလွဲရာ။
ျပည္၏ တံခြန္ႏွင္႔တူေသာ ရေသ႔၊ ရဟန္း၊ ပညာရွိတုိ႔ကုိ အမ်က္ေတာ္ရွိလွ်င္ မစုံမစမ္း၊ မေထာက္မရႈ မ်က္ေတာ္မူျခင္း။
(ဃ) ျပည္႔မ်က္စိကုိ မထုတ္ရာ။
ျပည္႔မ်က္စိႏွင္႔တူေသာ ပိဋကတ္၊ ေဗဒင္တတ္ေသာ ပညာရွိ၊ ပုေရာဟိတ္တုိ႔ကုိ အမ်က္ေတာ္ရွိလွ်င္ ဆီးတားပိတ္ဆုိ႔ေတာ္မမူ။ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ မ်က္ေတာ္မူျခင္း။
(င) ျပည္႔စြယ္ကုိ မခ်ိဳးရာ။
ျပည္ႀကီးအစြယ္ႏွင္႔တူေသာ မင္းညီမင္းသားတုိ႔ကုိ အမ်က္ေတာ္ရွိလွ်င္ ေရွ႕ကုိ ေထာက္ရႈေတာ္မမူ၊ မ်က္ေတာ္မူျခင္း။
(စ) ျပည္႔မ်က္ႏွာကုိ မဖ်က္ရာ။
ျပည္၏ မ်က္ႏွာႏွင္႔တူေသာ မိဘ၊ လင္သားတုိ႔၏ ေႀကးမုံသဖြယ္ျဖစ္ေသာ သူ၏ သား၊ သမီးတုိ႔ကုိ အႏုိင္အထက္ ယူေတာ္မူျခင္း။
(ဆ) ျပည္႔ေျခ၊ ျပည္႔လက္အား မျဖတ္ရာ။
ျပည္႔ေျခ၊ ျပည္႔လက္ႏွင္႔တူေသာ သူရဲသူခက္တုိ႔ကုိ အမ်က္ေတာ္ရွိလွ်င္ သံသရာ၊ ပစၥဳပၸန္ႏွစ္ပါးကုိ ေထာက္ရႈေတာ္မမူ၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း။

ယေန႔ေခတ္အစုိးရမင္းမ်ားသည္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအား လုိက္နာႀကရန္ လုိ၊မလုိ စာဖတ္သူမ်ား မိမိဘာသာ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ႀကည္႔ေတာ္မူႀကပါကုန္။

©

မင္းအရိပ္


Sunday, May 10, 2015

ကမၻာ႔အႀကီးက်ယ္ဆုံး တီထြင္သူဆယ္ဦး ၂လူတုိင္းဟာ ကုိယ္ပုိင္အျမင္၊ ကုိယ္ပုိင္ခံယူခ်က္ေတြ ရွိတာေႀကာင္႔ ကမၻာ႔အႀကီးက်ယ္ဆုံးဆုိတဲ႔ စာရင္းေတြကုိ ျပဳစုတဲ႔အခါ ဘယ္ေတာ႔မွ ထပ္တူညီလိမ္႔မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ပါအကုိးအကားတစ္ခုကေနျပီးေတာ႔ ဒီစာရင္းကုိ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၅။ ဂယ္လီလီယုိ ဂယ္လီလီ (၁၅၆၄-၁၆၄၂)
အုိင္းစတုိင္းရဲ႕ အဆုိအရ ဂယ္လီလီယုိဟာ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာရဲ႕ ဖခင္ႀကီးပါ။ သူ႔ရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြကေတာ႔ နကၡတ္တာရာႀကည္႔မွန္ေျပာင္းကုိ အဆင္႔ျမွင္႔တင္မႈ၊ ႀကယ္နဲ႔ ျဂိဳလ္ေတြကုိ ေလ႔လာသုေတသနျပဳမႈေတြ၊ ကမၻာဟာ ေနကုိ လည္ပတ္ေနတယ္ဆုိတဲ႔ ကုိပါးနီးကပ္ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးအေခၚကုိ အားျဖည္႔ေထာက္ခံႏုိင္ခဲ႔တာတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အပူခ်ိန္တုိင္းကိရိယာ သာမုိမီတာကုိ ဦးဆုံးဒီဇုိင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ႔သလုိ စစ္သုံးအိမ္ေျမွာင္ကုိလည္း တီထြင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေရြ႕လ်ားေနတဲ႔ အရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ ရူပေဗဒအလုပ္ေတြကုိ တြက္ထုတ္ေပးခဲ႔သလုိ သူ႔ေႀကာင္႔ နယူတန္က classical mechanicsကုိ တုိးတက္ေစႏုိင္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂယ္လီလီယုိရဲ႕ ေနာက္ထပ္ မွတ္သားဖြယ္ေအာင္ျမင္မႈေတြကေတာ႔ ေသာႀကာျဂိဳလ္ရဲ႕ ႀကယ္ေလးစင္းကုိ ရွာေတြ႔ခဲ႔တာ၊ ေနေပၚက အစက္အေျပာက္ေတြကုိ ရွာေတြခဲ႔တာနဲ႔ မစ္ကီေ၀းဆုိတာဟာ မ်ားျပားလွစြာေသာ ႀကယ္ေတြရဲ႕ ျပြတ္ႀကပ္ေနတဲ႔ အစုအဖြဲ႔ျဖစ္ေႀကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔တာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ေနကုိ ဗဟုိျပဳလည္ပတ္ေနေသာ ေနစႀက၀ဠာအဖြဲ႔အစည္းအယူအဆဟာ သူ႔ကုိ ထုိစဥ္က အာဏာျပင္းလြန္းတဲ႔ ရုိမန္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေစခဲ႔ျပီး မိစၦာဒိဌိတစ္ဦးအျဖစ္ သမုတ္ခံရကာ အိမ္တြင္းအက်ဥ္းက်ခံခဲ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တစ္သက္လုံး သူဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ပဲ ႏွစ္ပါးသြားခဲ႔ရတာပါ။ အဲဒီအက်ယ္ခ်ဳပ္အခ်ိန္ေတြမွာပဲ သူဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္အေကာင္းဆုံးအလုပ္ျဖစ္တဲ႔ သိပၸံပညာအသစ္ႏွစ္ခု လုိ႔ အမည္ရတဲ႔ ရူပေဗဒဆုိင္ရာစာတမ္း ျပဳစုခဲ႔ပါတယ္။

၄။ ရုိက္ညီေနာင္ -  အုိဗာ (၁၈၇၁-၁၉၄၂)၊ ၀ီဗာ (၁၈၆၇-၁၉၁၂)
ရုိက္ညီေနာင္ဟာ လူသားေမာင္းႏွင္ႏုိင္တဲ႔ ကမၻာ႔ပထမဆုံး ေလယာဥ္ကုိ တီထြင္ခဲ႔ႀကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကေလးဘ၀တုန္းမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေဖျဖစ္သူက ရဟတ္ယာဥ္အရုပ္ကေလး၀ယ္လာေပးရာကေန သူတုိ႔ဟာ ေလေႀကာင္းပ်ံသန္းမႈပညာရပ္ကုိ အထူးစိတ္၀င္စားသြားခဲ႔ႀကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရုပ္ကေလး ပ်က္ဆီးသြားတဲ႔အခါ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က ကုိယ္တုိင္ ျပန္တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ႔ႀကပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ အထက္တန္းေက်ာင္းေတာင္ မေအာင္ခဲ႔ႀကေပမယ္႔ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ျပီး အလုပ္ႀကိဳးစားႀကသူေတြပီပီ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္ေထာင္ျပီး သတင္းစာထုတ္ေ၀မႈကို အရင္လုပ္ခဲ႔တာပါ။ သတင္းစာထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဟာ မႀကာခဲ႔ေပမယ္႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းမႈကုိ ခုိင္ျမဲေစခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူတုိ႔ဟာ ကုိယ္ပုိင္စက္ဘီးဒီဇုိင္းထုတ္ျပီး ရုိက္စက္ဘီးကုမၸဏီအမည္နဲ႔ စက္ဘီးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ႔ႀကျပန္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ႔ စက္ဘီးလုပ္ငန္းကေန ရလာခဲ႔တဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပ်ံသန္းမႈလုပ္ငန္းအတြက္ ရံပုံေငြေတြေပါ႔။ ေလယာဥ္ကုိ တီတြင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေရးပါဆုံးတီထြင္မႈႏွစ္ခုကေတာ႔ စက္ဆရာ ခ်ာလီေတလာနဲ႔အတူ တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ ေပါ႔ပါးေသးငယ္တဲ႔ အင္ဂ်င္ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ ညီေနာင္ႏွစ္ေယာက္ကုိယ္တုိင္ တီထြင္ခဲ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ကုိ အေကာင္းဆုံး ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖုိ႔ ၀င္ရုိးသုံးခုစတီယာရင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိက္ညီေနာင္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ တီထြင္မႈကို အဆင္႔ဆင္႔ တုိးတက္ျမွင္႔တင္ခဲ႔ျပီး ရုိက္ကုမၸဏီကေန ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေလယာဥ္မွဴး၁၁၅ဦးကုိလဲ ေမြးထုတ္ေပးခဲ႔ျပီး အဲဒီေခတ္အခါက လူထုကုိ ေလေႀကာင္းပ်ံသန္းမႈအရသာအား ထိေတြ႔ေစခဲ႔ႀကတာပါ။

၃။ ဂ်ိမ္းစ္၀ပ္ (၁၇၃၆-၁၈၁၉)
ေခတ္သစ္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကုိ ေခၚယူလာခဲ႔တဲ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ တာ၀န္ရွိသူကုိ ေဖာ္ျပပါဆုိရင္ ဂ်ိမ္းစ္၀ပ္လုိ႔ပဲ ေျပာရပါလိမ္႔မယ္။ သူဟာ အစြမ္းထက္လွတဲ႔ ေရေႏြးေငြ႔အင္ဂ်င္ကုိ တီထြင္ခဲ႔ျပီး စက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ တုိးျမွင္႔ေပးႏုိင္ခဲ႔တာပါ။ လြယ္လြယ္နဲ႔ ရခဲ႔တာမဟုတ္ဘဲ ေငြေႀကးဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြ၊ ရုန္းကန္မႈေတြႀကားကေန ဂ်ိမ္းစ္၀ပ္ရဲ႕ တစုိက္မတ္မတ္တီထြင္မႈေႀကာင္႔သာ ေရေႏြးေငြ႔အင္ဂ်င္စက္ဟာ အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ႔ရတာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ႔ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ ထုိးတက္သြားခဲ႔ျပီး စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ပါေတာ႔တယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဂ်ိမ္းစ္၀ပ္ဟာ ျမင္းေကာင္ေရအားဆုိတဲ႔ အယူအဆကုိ မိတ္ဆက္ခဲ႔ျပီး မိတၱဴစက္ကုိလဲ တီထြင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဂ်ိမ္းစ္၀ပ္ရဲ႕ မိတၱဴကူးစက္ေပၚ အေျခခံျပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္မွသာ ယေန႔ မိတၱဴကူးစက္ေတြ ေပၚလာခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ တင္မ္ ဘားနာ-လီး (၁၉၅၅-ယေန႔အထိ)
သည္စာရင္းထဲမွာပါတဲ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခတ္သစ္လူသားပါ။ တင္မ္ ဘာနာ-လီး ဟာ အဂၤလိပ္ကြန္ျပဴတာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ယေန႔လူသားေတြ တပ္မက္စြာ သုံးစြဲေနႀကတဲ႔ world wide web ကုိ တီထြင္ခဲ႔သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္မွာ သူဟာ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ခ်ျပခဲ႔ျပီး ေနာက္ထပ္ ရွစ္လအႀကာမွာေတာ႔ အင္တာနက္ကုိ ျဖတ္သန္းျပီး httpနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ပုိ႔ေဆာင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ (တကယ္ေတာ႔ httpဆုိတာ htpပါ။ ဘာနာ-လီးက ပမာဒေလချပီး tတစ္လုံး ပုိထည္႔ခဲ႔လုိ႔ httpျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။) သူတီထြင္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အတြက္ပဲ ပထမဆုံး ၀က္ဘ္-ဘေရာက္ဇာ၊ ပထမဆုံး ၀က္ဘ္ဆာဗာနဲ႔ ပထမဆုံး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တုိ႔ကုိလဲ သူပဲ တီထြင္ေရးဆြဲခဲ႔ပါတယ္။ သုံးႏွစ္အႀကာမွာ world wide web consortiumကုိ တည္ေထာင္ျပီး ယေန႔အထိဦးေဆာင္ကာ world wide webႀကီး ႀကာရွည္တည္တံ႔စြာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ protocolsေတြ ေရးဆြဲေပးေနပါတယ္။ ယခုႏွစ္ထဲမွာမွ အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည္႔မယ္႔ ဘာနာ-လီးဟာ Semantic Web လုိ႔ ေခၚတဲ႔ ေခတ္သစ္၀က္ဘ္ကုိ ကုိယ္ပုိင္စက္ကုိ တည္ေဆာက္ကာ တီထြင္ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေသာမတ္ အယ္လ္ဖာ အက္ဒီဆင္ (၁၈၄၇-၁၉၃၁)
အားလုံးသိတဲ႔အတုိင္း ကမၻာ႔အႀကီးက်ယ္ဆုံးတီထြင္ပညာရွင္ကေတာ႔ ေသာမတ္အက္ဒီဆင္ပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ တီထြင္မႈေတြေႀကာင္႔သာမက တီထြင္ပစၥည္းေတြကုိ လူတုိင္းသုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ႔သလုိ အဖြဲ႔အစည္းလုိက္ တီထြင္မႈေတြအတြက္လဲ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ႔လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အက္ဒီဆင္ဟာ တီထြင္မႈေပါင္း ၁၁၀၀နီးပါးကုိ သူ႔နာမည္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ခဲ႔သလုိ လွ်ပ္စစ္မီးသီး၊ အသံသြင္းပညာ၊ ရုပ္ရွင္၊ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီ စတဲ႔ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကမၻာႀကီးကုိ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေပးႏုိင္ခဲ႔သူပါ။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျပီး အိမ္ေတြ၊ ရုံးေတြ၊ စက္ရုံေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ခဲ႔ျခင္းဟာ ေခတ္သစ္ကမၻာႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးဆုံး အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အက္ဒီဆင္ဟာ ကမၻာ႔ပထမဆုံး စက္မႈလုပ္ငန္းသုေတသနဓာတ္ခြဲခန္းကုိ တည္ေဆာက္ခဲ႔ျပီး နည္းပညာတီထြင္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ အက္ဒီဆင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္က တီထြင္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ တီထြင္မႈေတြကုိ သူ႔နာမည္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ခဲ႔တာ မွန္ေပမယ္႔ အဲဒီလုိ တီထြင္ပညာရွင္ေပါင္းစုံနဲ႔ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးက တီထြင္မႈေတြကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ဆန္းသစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ အားေပးခဲ႔တာဟာပဲ သူဟာ ပါရမီရွင္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေႀကာင္း ေဖာ္ညႊန္းေနပါေတာ႔တယ္။

ကုိးကား

Thursday, April 30, 2015

ကမၻာ႔အႀကီးက်ယ္ဆုံး တီထြင္သူဆယ္ဦး ၁
လူတုိင္းဟာ ကုိယ္ပုိင္အျမင္၊ ကုိယ္ပုိင္ခံယူခ်က္ေတြ ရွိတာေႀကာင္႔ ကမၻာ႔အႀကီးက်ယ္ဆုံးဆုိတဲ႔ စာရင္းေတြကုိ ျပဳစုတဲ႔အခါ ဘယ္ေတာ႔မွ ထပ္တူညီလိမ္႔မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ပါအကုိးအကားတစ္ခုကေနျပီးေတာ႔ ဒီစာရင္းကုိ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁၀။ လီယုိနာဒုိ ဒါဗင္ခ်ီ (၁၄၅၂-၁၅၁၉)
လီယုိနာဒုိ ဒါဗင္ခ်ီဆုိတာ ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီကားႀကီးေတြျဖစ္တဲ႔ မုိနာလီဇာနဲ႔ ေနာက္ဆုံးညစာ စတဲ႔ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ေရးဆြဲခဲ႔သူ ပန္းခ်ီအေက်ာ္အေမာ္တစ္ေယာက္သာမကဘဲ ပညာရပ္နယ္ပယ္အေျမာက္အျမားမွာ စူးစမ္းေလ႔လာျပီး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းခဲ႔သူ သမုိင္းမွာ အေတာ္ဆုံး လူတစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားစြာမွာ တကယ္ကုိ တတ္သိႏွံ႔စပ္မႈေတြ မ်ားစြာပုိင္ဆုိင္ခဲ႔တဲ႔သူဟာ သိပၸံေလာကကုိ တစ္ေခတ္ဆန္းေစသူလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈတစ္ခုတည္းမွာတင္ သူ႕ရဲ႕ အစြမ္းက အံ႔မခန္းပါပဲ။ အလင္း၊ အပင္၊ လူ႔မ်က္ႏွာေပၚက ခံစားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သက္ရွိတည္ေဆာက္ပုံေတြ၊ သဘာ၀တရားေတြကုိ ေရးဆြဲခဲ႔ပုံေတြက တီထြင္ဆန္းသစ္ျပီး ေရးဆြဲခဲ႔သူပါ။ သူေသျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ သူ႔ရဲ႕ သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ တီထြင္မႈေတြေႀကာင္႔ လူသားေတြရဲ႕ ရုိေသေလးျမတ္မႈကုိ ခံယူခဲ႔ရပါတယ္။ သူေသျပီး ႏွစ္ရာနဲ႔ခ်ီတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာင္ မဖန္တီးႏုိင္ခဲ႔ႀကတဲ႔ နည္းပညာေျမာက္ ပစၥည္းေတြကုိ အေသးစိတ္ဒီဇုိင္းေတြ အေျမာက္အျမားေရးဆြဲခဲ႔ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ပ်ံသန္းႏုိင္တဲ႔ စက္ေတြ၊ တုိက္ခုိက္ေရးသံခ်ပ္ကာယာဥ္၊ ေနစြမ္းအင္အသုံးျပဳပုံ၊ နစ္ျမဳပ္ဖုိ႔ ခက္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာဒီဇုိင္း စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဗင္ခ်ီေရးဆြဲခဲ႔တဲ႔ ခႏၶာေဗဒဆုိင္ရာ ပုံႀကမ္းေတြကုိသာ အဲဒီေခတ္က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖစ္ခဲ႔မယ္ဆုိရင္ တကယ္ကုိ အေရးႀကီးတဲ႔ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳမႈေတြအတြက္ အရမ္းအသုံး၀င္ခဲ႔မွာပါ။ သူဟာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔လဲ သူရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး သူဟာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ႔ျပီး သူ ေသဆုံးခါနီးအခ်ိန္ေတြဟာ ျပင္သစ္ဘုရင္ကုိယ္တုိင္က သူ႔ရဲ႕ လက္ေတြနဲ႔ေပြ႔ဖက္ထားခဲ႔ျပီး ပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေန၀င္ခ်ိန္ကုိ ႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္။

၉။ ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္း (၁၇၀၅-၁၇၉၀)
အေမရိကန္သမုိင္းမွာ ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္းဟာ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ေတြးေခၚပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ။ သူဟာ ပုံႏွိပ္စက္ဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ စာတုိက္မွဴး၊ ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီပညာရွင္၊ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္သူ၊ သံတမန္၊ သိပၸံပညာရွင္နဲ႔ တီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြဟာ ဖရန္ကလင္စတုတ္ဖ္လုိ႔ ေခၚတဲ႔ မီးဖုိ၊ ပင္လယ္ျပင္သြား သေဘၤာေက်ာက္ဆူး၊ အတုထုတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ႔ ေငြစကၠဴဒီဇုိင္း စတဲ႔ ေသးငယ္တဲ႔ တီထြင္မႈေတြကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အေႀကာင္း သုေတသနျပဳမႈေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ဖုိဓာတ္၊ မဓာတ္ အီလက္ထရြန္ေတြကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ၊ အလင္းဓာတ္ေခ်ာင္းကုိ တီထြင္ႏုိင္မႈေတြအထိ မ်ားျပားခဲ႔ပါတယ္။ ဖရန္ကလင္းဟာ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္မႈဗီဇပါသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကရဲ႕ ပထမဆုံး မီးသတ္ဌာန၊ ပထမဆုံး ေဆးရုံ၊ အေမရိကန္စာတုိက္စနစ္၊ ပညာရွင္သုံးေယာက္အဖြဲ႔နဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ အေမရိကန္ေကာလိပ္စနစ္ စတာေတြကုိ ဆန္းသစ္တည္ေထာင္ခဲ႔သလုိ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ႔ အဓိက ေဒါက္တုိက္အျဖစ္ ပါ၀င္အသုံးေတာ္ခံခဲ႔သူပါ။ ဖရန္ကလင္းဟာ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေႀကျငာစာတမ္း၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္၊ ပဲရစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ စတဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မႈ စာတမ္းေလးေစာင္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔သူ အေမရိကရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ ဖခင္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

၈။ အာခီမီးဒီးစ္ (၂၈၇-၂၁၂ဘီစီ)
အာခီမီးဒီးစ္ဟာ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါမွာ အႀကီးက်ယ္ဆုံး သခ်ၤာပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ႔ရျပီး ကမၻာ႔သမုိင္းမွာ အႀကီးက်ယ္ဆုံး တီထြင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တုန္းက အသက္ရွင္ေနထုိင္ခဲ႔သူ သူ႔ေႀကာင္႔သာ ယခုတီထြင္သူစာရင္းထဲက သူေတြအားလုံးနီးပါး တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ခဲ႔တာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ ယေန႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွီခုိေနရတဲ႔ စက္၀ုိင္းဧရိယာ၊ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ၊ စက္လုံးရဲ႕ ထုထည္၊ ပါရာဘုိလာဧရိယာ စတဲ႔ ဂ်ီေအာ္ေမႀတီသီအုိရမ္ေတြကုိ သက္ေသျပခဲ႔ျပီး ပုိင္ရဲ႕ တန္ဖုိးကုိလဲ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ႔သူပါ။ ဒီ သခ်ၤာပညာရပ္ဆုိင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကုိ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး လုပ္ခဲ႔သလုိ သူတီထြင္ခဲ႔တဲ႔အရာေတြကလည္း သူ႔ရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈေတြကုိ အေျခခံခဲ႔တာပါ။ အာခီမီးဒီးစ္ဟာ ကုတ္(lever)ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားကုိ ပထမဆုံး ထုတ္ေဖာ္ခဲ႔သူျဖစ္ျပီး၊ ေရွးဦးစက္ကိရိယာေတြလုိ႔ ေခၚႏုိင္တဲ႔ ၀က္အူရစ္ေရတင္စက္၊ ပူလီေတြကုိ စုစည္းျပီး အေလးသယ္တဲ႔စက္၊ ပထမဆုံးျဂိဳလ္နကၡတာရာေျမပုံစတာေတြ တီထြင္ခဲ႔တဲ႔အျပင္ သူရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမ ဆီရာက်ဳျမိဳ႕ကုိ စစ္အတြင္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ စက္ကိရိယာေတြနဲ႔ ကာကြယ္ခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူ႔ရဲ႕ ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားတဲ႔ တီထြင္မႈေတြေႀကာင္႔ ရန္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူ႔ကုိ အထိအခုိက္မရွိေစဖုိ႔ မွာႀကားထားခဲ႔ႀကေပမယ္႔ ဆီရာက်ဳျမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲမွာ ေရာမစစ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဓားခ်က္နဲ႔ ေသဆုံးခဲ႔ရပါတယ္။

၇။ ဂ်ိဳဟန္နက္စ္ ဂူတင္ဘတ္ (၁၃၉၂-၁၄၆၈)
ဂ်ိဳဟန္န္စ္ ဂူတင္ဘတ္ဟာ ပုံႏွိပ္အတတ္ပညာကုိ ဥေရာပမွာ မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ႔ပထမဆုံး ပုံႏွိပ္ပညာဟာ တရုတ္မွာ စတင္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ကုိရီးယားကုိ ေရာက္ရွိသြားျပီး သတၱဳအသုံးျပဳျပီး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဂူတင္ဘတ္ဟာ ပုံႏွိပ္အတတ္ပညာရဲ႕ စြမ္းအားကုိ ျပီးျပည္႔စုံေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သူပါ။ ဥေရာပအကၡရာစာလုံးေတြကုိ မွင္အသုံးျပဳျပီး စာရြက္ေပၚမွာ ပုံႏွိပ္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ႔ စက္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီပုံႏွိပ္အတတ္ပညာေႀကာင္႔ မ်ားစြာေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္းေတြ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ႔ႀကျပီး သိပၸံပညာေခတ္သစ္စတင္ႏုိင္ခဲ႔တာပါ။ ေအဒီႏွစ္ေတြထဲမွာ ဒါဟာ အႀကီးက်ယ္ဆုံးတီထြင္မႈလုိ႔ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက သမုတ္ခဲ႔ႀကပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ပုံႏွိပ္အတတ္ပညာ ေပၚထြန္းလာခဲ႔လုိ႔သာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ ေနရာအႏွံ႔ေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ႔သလုိ ေရွးက ပညာေရးစနစ္ဟာ ေရေပၚဆီအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ႔ေပမယ္႔ ယေန႔မွာေတာ႔ ဘယ္သူမဆုိ စာေရး၊ စာဖတ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

၆။ ခ်ားလ္စ္ ဘက္ေဘ႔ခ်္ (၁၇၉၁-၁၈၇၁)
အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔  ခ်ားလ္စ္ဘက္ေဘ႔ခ်္ဟာ ပရုိဂရမ္ေရးသားျပီး တြက္ခ်က္ႏုိင္တဲ႔ စက္ကုိ တီထြင္ႏုိင္မႈေႀကာင္႔ ကြန္ျပဴတာဖခင္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ႔ရသူျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစက္ဟာ ေခတ္သစ္ကြန္ျပဴတာေတြအတြက္ အေျခခံဗိသုကာပုံစံျဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ႕ စက္ကုိ အေျခခံျပီး စက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားေတြကုိ တုိးျမွင္႔ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ On the economy of the machinery and manufactures ဆုိတဲ႔ သူရဲ႕ စာအုပ္ဟာ အရွိန္အ၀ါအလြန္ႀကီးခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ပါ။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာပါတဲ႔ ဘက္ေဘ႔ခ်္သေဘာတရားေႀကာင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔မားမႈလုိအပ္တဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔လုပ္သားေတြကုိ လခပုိမုိေပးျပီး ခန္႔အပ္ခဲ႔ႀကလုိ႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားေတြ ျမင္႔မားလာခဲ႔ပါတယ္။ ဘက္ေဘ႔ခ်္ဟာ မီးရထားလုပ္ငန္းမွာလဲ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ တီထြင္မႈေတြလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေရႊ႕လ်ားႏုိင္တဲ႔ စက္ေခါင္းရဲ႕ ေရွ႕မွာ သတၱဳဖရိမ္တပ္ဆင္ျပီး အတားအဆီးေတြကုိ ဖယ္ရွားတဲ႔ယာဥ္၊ မီးရထားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိင္းတာႏုိင္ဖုိ႔ ပထမဆုံး ဒုိင္နမိုမီတာကား၊ ေအာ္သာမုိစကုပ္လုိ႔ ေခၚတဲ႔ လူနာရဲ႕ မ်က္စိထဲကုိ ဆရာ၀န္က ႀကည္႔ႏုိင္တဲ႔ ကိရိယာ စတာေတြကုိ တီထြင္ခဲ႔သူပါ။ ၀ွက္စာေရးျခင္း ပညာရပ္မွာလဲ အေရးပါတဲ႔ တီထြင္မႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ႔ျပီး ျဗိတိသွ်စစ္တပ္ဟာ အဆုိပါတီထြင္မႈကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ အသုံးျပဳခဲ႔တဲ႔ေနာက္ ဘက္ေဘ႔ခ်္ေသဆုံးျပီး ရာစုႏွစ္တစ္ခု ႀကာမွသာ အမ်ားသိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာႀကားခဲ႔ပါတယ္။

ဒုတိယပုိင္းကုိ မႀကာမီ တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္။


Tuesday, April 28, 2015

ျမန္မာႏွင္႔ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္းဟုိတေလာတုန္းက နာမည္မမွတ္မိေတာ႔တဲ႔ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းထဲမွာ အဆင္႔၁၂ခ်ိတ္တယ္လုိ႔ ေတြ႔လုိက္မိတယ္။ ေတြ႔မိေတာ႔လဲ ေအာ္ ဟုတ္မွာပဲ။ ကုိယ္႔ႏုိင္ငံကုိယ္ ဆင္းရဲတာ သိေနေတာ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ေလဆုိျပီး ေမ႔ေမ႔ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားတယ္။
ဒီလုိနဲ႔ ဒီေန႔က် ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆုံးစာရင္းမွာ ကုိယ္႔ေအာက္ကႏုိင္ငံေတြက ဘယ္ႏုိင္ငံေတြမ်ားလဲ သိခ်င္လုိ႔ လုိက္ရွာေတာ႔ မေတြ႔ဘူးဗ်။ အဲဒီဂ်ာနယ္က အဆင္႔၁၂စာရင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ ရွာတာ ရွာမေတြ႔ဘူးျဖစ္ေနတယ္။

အေပၚဆုံးက ပုံမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႔ top ten စာရင္းမွာ ျမန္မာမပါဘူး။ အဲဒီပုံကုိ ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္က ရယူပါတယ္။
http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-poorest-countries-map.html

top tenမွာ မပါရင္ေတာ႔ top 20မွာ ျမန္မာ ပါေလာက္တယ္ဆုိျပီး ထပ္ရွာပါတယ္။ ထပ္မေတြ႔ျပန္ပါဘူး။
ေအာက္ပါလင္႔ခ္မွာ top 20 စာရင္းကုိ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလုိက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနဲ႔ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
http://www.therichest.com/rich-list/world/poorest-countries-in-the-world/

ေနာက္ဆုံးေတာ႔ world poorest countries ဆုိျပီးပဲ ရုိက္ရွာလုိက္ေတာ႔မွသာ ေတြ႔ရပါေတာ႔တယ္။
ႏုိင္ငံေပါင္း၄၂ႏုိင္ငံကုိ တန္းစီထားတဲ႔ စာရင္းမွာ ျမန္မာက အဆင္႔၃၉ ၀င္ပါတယ္။ 


ဒီစာရင္းကုိေတာ႔ ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္က ရယူပါတယ္။
http://www.infoplease.com/ipa/A0908763.html

ကြ်န္ေတာ္ မမွတ္မိေတာ႔တဲ႔ ဂ်ာနယ္ဟာ ဘယ္ရင္းျမစ္ကေန ရယူျပီး အဆင္႔၁၂လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ႔သလဲ မသိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က အဲဒါကုိ ရွာမေတြ႔ဘဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းေတြပဲ ရွာေတြ႔မိတဲ႔အတြက္ ရွာေတြ႔တဲ႔ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔ဦး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ top 20 စာရင္းထဲ မ၀င္ေသးပါဘူး။ ႀကိဳးစားႀကပါဦးလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါရေစ။


Wednesday, April 15, 2015

2015ခုႏွစ္အတြက္ ေလ႔လာရမယ္႔ programming ဘာသာရပ္မ်ား


Programming ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္နာမည္ႀကီးတဲ႔ စကားရပ္တစ္ခုပါပဲ။ ပရုိဂရမ္ေရးသားျခင္းလုိ႔ ျမန္မာလုိ ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ဟာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျပဴတာသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ developer တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ web developer တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းapplication developer တစ္ဦးျဖစ္ေစ programming ဆုိတာကုိ ေရးတတ္ဖုိ႔ လုိတဲ႔ေခတ္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေတြထဲက တစ္ခုမွ မဟုတ္ေစဦး၊ သာမန္၀ါသနာပါလုိ႔ programming ေရးခ်င္တယ္ဆုိျပီး ေလ႔လာခ်င္တဲ႔သူေတြလဲ ရွိႀကပါတယ္။ အဲဒါေႀကာင္႔ ၂၀၁၅မွာ ေလ႔လာသင္႔တဲ႔ programming ငါးမ်ိဳးအေႀကာင္း ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

၁။ Java And Swift


ယေန႔ေခတ္ ေစ်းကြက္က အလြန္အမင္းေတာင္းဆုိေနတဲ႔ ဖုန္းapplictionေတြကုိ ေရးသားလုိသူေတြအတြက္ Javaဟာ ျပီးျပည္႔စုံတဲ႔ programming languageတစ္ခုလုိပါပဲ။ ဖုန္းappတစ္ခုလုပ္ခ်င္ရင္ Javaကုိ အမ်ားဆုံး သုံးႀကရပါတယ္။ ဒီ programming language ကုိ မေလ႔လာထားဘူးဆုိရင္ ဖုန္းappေလာကမွာ အခြင္႔အလမ္းေတြအမ်ားႀကီး လက္လြတ္ဆုံးရႈံးသြားပါလိမ္႔မယ္။ ဖုန္းappေတြအျပင္ ကြန္ျပဴတာေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ေတြကိုလဲ Javaနဲ႔ ေရးႀကေလ႔ရွိတယ္ဆုိတာကုိလဲ ထပ္ေလာင္း အသိေပးပါရေစ။
ဖုန္းဆုိကတည္းက Android နဲ႔ iphoneဆုိျပီး ခြဲသိႀကမွာပဲ။ နာမည္ႀကီး iphoneကေတာ႔ ထုံးစံအတုိင္း သူမ်ားနဲ႔မတူ၊ တမူထူးျခားလုိ႔ သူ႔အတြက္ appေတြ ေရးမယ္ဆုိရင္ Javaနဲ႔ ဘယ္ရပါ႔မလဲ။ အုိင္ဖုန္းအတြက္ကေတာ႔ Swift ဆုိတဲ႔ programming languageကုိ ေလ႔လာမွ ရပါလိမ္႔မယ္။ Javaေလာက္ မလြယ္ေပမယ္႔ နားလည္ရလြယ္ကူတဲ႔ syntaxေတြကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
ဖုန္းappေရးတဲ႔ ေလာကထဲကုိ ၀င္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားရင္ေတာ႔ အန္းထရြိဳက္အတြက္နဲ႔ပဲ ဂ်ာဗားကုိ ေလ႔လာရုံ မတင္းတိမ္ပါနဲ႔။ ႏွစ္ခုလုံးကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ႔လာထားမွသာ မုိဘုိင္းဖုန္းေစ်းကြက္ထဲကုိ ေရွ႕ကေန တုိး၀င္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (စကားခ်ပ္ - ျမန္မာdeveloperေတြထဲမွာ swiftကုိ ကုိင္တဲ႔သူ အေတာ္နည္းပါတယ္)

၂။ Pythonမိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္စီးဆင္းေစဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အလုပ္ေတြအတြက္ကေတာ႔ Python programming language က အသင္႔ေတာ္ဆုံးပါပဲ။ မ်ားျပားလွစြာေသာ frame work ေတြကုိ အင္တာနက္ေပၚကေန ရယူသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းဟာ သင္႔ရဲ႕ အလုပ္ကုိ ခပ္ျမန္ျမန္ျပီးေျမာက္ေစဖုိ႔ အံ႔ႀသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ ဥပမာ ကစားသမားအမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ကစားတဲ႔ ဂိမ္းတစ္ခုဟာ အခ်က္အလက္ေတြ အရွိန္နဲ႔ စီးဆင္းေနဖုိ႔လုိတဲ႔အတြက္ pythonနဲ႔ ေရးရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေနာက္ျပီး နားလည္ရလြယ္ကူလြန္းတဲ႔ ဒီဘာသာရပ္အတြက္ သင္႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း တတ္ေျမာက္ဖုိ႔ လြယ္ကူပါတယ္။ သင္ဟာ စိတ္မရွည္တဲ႔သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ခပ္ျမန္ျမန္ ရလာဒ္ေတြလုိလားတယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ဒီဘာသာရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါေတာ႔။

၃။ C++


Programmingဆုိတဲ႔ စကားကုိ ႀကားဖူးနား၀ရွိသူတုိင္း ရင္းႏွီးျပီးသားနာမည္ကေတာ႔ Cတုိ႔ C++တုိ႔ေပါ႔။ သက္ေတာ္ရွည္ဒီဘာသာရပ္ဟာ ဒီေန႔အထိလဲ ေအာင္ျမင္မႈသရဖူကုို ေဆာင္းထားဆဲပါပဲ။ ဒီဘာသာရပ္နဲ႔ဆုိရင္ေတာ႔ သင္႔ရဲ႕အလုပ္ေတြ ျပီးေျမာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာ ယူေကာင္းယူရႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္ရွည္သည္းခံလမ္းေႀကာင္းမွန္ဆုိတဲ႔အတုိင္း သင္ရဲ႕ စိတ္ရွည္မႈဟာ သင္႔ကုိ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဆုလာဒ္ေတြ ေပးပါလိမ္႔မယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ Java၊ Python၊ C#တုိ႔နဲ႔ ယွဥ္ျပီး ေရးထားတဲ႔ C++ရဲ႕ မည္သည္႔ကုဒ္မဆုိဟာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။
သင္ windows သုံးတယ္ဆုိရင္ C++ဆုိတာ စိတ္ခ်လက္ခ် ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ေရးမလား။ ကမၻာေပၚက windows သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ကုိ တစ္ခ်က္ေလာက္ လွမ္းႀကည္႔လုိက္ရင္ သြားရည္ယုိစရာႀကီးေပါ႔။ သက္ေတာ္ရွည္ဘာသာရပ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္လဲ သင္႔အတြက္ မွီျငမ္းကုိးကားစရာ အေျမာက္အျမားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

၄။ R


R ဆုိတဲ႔ ပရုိဂရမ္ေရးသားျခင္းဘာသာရပ္ကုိေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္လဲ သိပ္မႀကားဖူးသလုိ သင္ ႀကားဖူးလိမ္႔မယ္လုိ႔လဲ အာမ မခံပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ အရမ္းကုိ ႀကီးမားလြန္းတဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးေတြမွာ ေဒတာေတြကုိ အထုတ္အသြင္းမွတ္သားစုေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ Rသာ အသင္႔ေတာ္ဆုံးပါတဲ႔။ ဒီဘာသာရပ္ဟာလဲ အသက္၂၂ႏွစ္ ရွိေနျပီဆုိပါ႔လား။ ကြ်န္ေတာ္ လုံး၀ကုိ မသိပါဘူးဗ်ာ။ :P

၅။ Ziron


အုိေက သင္ဟာ assemblyကုိ သိပါသလား။ assemblyဟာ low level languageပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ machine codeေတြ ေရးသားရလုိ႔ပါပဲ။ hardwareေပၚမွာ တုိက္ရုိက္ ေရးသားတယ္ဆုိပါေတာ႔။ ေတာ္ေတာ္လဲ အသက္ႀကီးေနျပီျဖစ္တဲ႔ ဘာသာရပ္ပါပဲ။ Ziron ကေတာ႔ assemblyကုိ C style ေျပာင္းထားတဲ႔ ဘာသာရပ္ပါ။ ခင္ဗ်ားဟာ C programmer ျဖစ္တယ္။ assemblyကုိ ေရးသားဖုိ႔ လုိအပ္လာတယ္။ အုိေက။ Zironကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။ ရုိးရုိးassemblyမွာ ေရးသလုိ codeေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခ်ေရးစရာမလုိေတာ႔တဲ႔ ဘာသာရပ္တစ္ခုကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ သင္ လက္ခံရရွိပါလိမ္႔မယ္။
http://www.maketecheasier.com/programming-language-for-2015/ မွာ ေရးသားထားတဲ႔ ေဆာင္းပါးကုိ အေျခခံျပီး ေရးသားပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


Sunday, April 12, 2015

Exodus: Gods And Kingsဒီတစ္ခါေတာ႔ Exodus: Gods And Kings ဆုိတဲ႔ ဇာတ္ကားတင္ပါတယ္။
မႀကာေသးခင္ကမွ ရုံတင္တဲ႔ ဇာတ္ကားပါ။
သိပ္ေတာ႔ ႀကိဳက္လွတယ္မဟုတ္ပါဘူး။ သမုိင္းေႀကာင္း စိတ္၀င္စားတဲ႔သူေတြေတာ႔ ႀကည္႔ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။
ဇာတ္ေႀကာင္းကေတာ႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ကာလကုိ အေျခခံထားပါတယ္။ ဇာတ္လုိက္ကေတာ႔ မုိးဇက္ပါ။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ တမန္ေတာ္မုိးဇက္ေပါ႔။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ တမန္ေတာ္မုိးဇက္ဆုိတာကုိ အီဂ်စ္ေတြလက္ထဲက ဂ်ဴးေတြကုိ ကယ္တင္ျပီး ယေန႔အစၥေရးႏုိင္ငံရွိရာကုိ ေခၚေဆာင္လာတယ္လုိ႔သာ သိထားတာ။ သူ႔အေႀကာင္း သိပ္မသိပါဘူး။ ဒီဇာတ္ကားႀကည္႔ေတာ႔မွ သူ႔အေႀကာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိရပါတယ္။ တကယ္တမ္း အစပထမမွာ မုိးဇက္ဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ဂ်ဴးလုိ႔ မသိသလုိ ဂ်ဴးေတြကုိ ကြ်န္ျပဳထားတဲ႔ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးေတြကလဲ မုိးဇက္ကုိ ဂ်ဴးလုိ႔ မသိပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း အီဂ်စ္လုိ႔ပဲ ထင္ထားပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ထပ္ေျပာရရင္ အဲဒီတုန္းက အီဂ်စ္ေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဟာ အင္မတန္ျမင္႔တာပဲ။ ေတာ္ေတာ္ကုိ ျမင္႔တာ။ ဂ်ဴးဆုိတာ အဲဒီတုန္းက ဘာမွ မဟုတ္ႀကေသးဘူး။ အခုေတာ႔ ကမၻာ႔လူေတာ္စာရင္းထဲမွာ ဂ်ဴးေတြ ထိပ္ဆုံးကေပါ႔။ အီဂ်စ္ကေတာ႔ အေနာက္ေရာက္သြားေလရဲ႕။
ဇာတ္ေႀကာင္းကုိ ျပန္ဆက္ရမယ္ဆုိရင္ မုိးဇက္က အီဂ်စ္ဘုရင္ရဲ႕ တူေတာ္ စစ္သူႀကီးတစ္ပါး။ အီဂ်စ္ဘုရင္ရဲ႕ သားေတာ္ နန္းေမြခံ ရမ္းမက္ဆက္ နဲ႔ ညီအစ္ကုိ၊ ရမ္းမက္ဆက္နဲ႔ လက္တြဲျပီး တုိက္ပြဲေတြကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သူ။ အခ်င္းခ်င္းလဲ ခ်စ္ခင္ႀကတဲ႔ ညီအစ္ကုိေတြပါ။
ဂ်ဴးတုိ႔ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းက မုိးဇက္တစ္ေယာက္ ပုိက္သြန္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးတာက စ ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကြ်န္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနႀကတယ္။ ဂ်ဴးေတြကုိ ထိန္းသိမ္းရခက္ေႀကာင္း ျမိဳ႕၀န္က သတင္းပုိ႔လုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးတာပါ။ တကယ္ေတာ႔ ျမိဳ႕၀န္က ကလိန္ကက်စ္။ အဲဒါကုိ ရိပ္မိတဲ႔ မုိးဇက္က အလုပ္သမားေတြႀကားထဲ ကုိယ္တုိင္ဆင္းျပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါတယ္။
အဲဒီမွာ မုိးဇက္ကုိ ေတြ႔သြားတဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအႀကီးအကဲေတြက မုိးဇက္ကုိ သူတုိ႔ထံ လာေတြ႔ပါလုိ႔ စကားပါးလုိက္တယ္။ မုိးဇက္လဲ ယုံယုံႀကည္ႀကည္နဲ႔ပဲ သြားေတြ႔ပါတယ္။ အေစာင္႔ေတြကုိေတာင္ အျပင္မွာ ထားခဲ႔တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကြ်န္အႀကီးအကဲေတြက အဲဒီမွာ မုိးဇက္ကုိ ေျပာတယ္။
မုိးဇက္ မင္းဟာ အီဂ်စ္မဟုတ္ဘူး။ ဂ်ဴးပါ။ မင္းေမြးတဲ႔အခ်ိန္တုန္းက တုိင္းျပည္မွာ တေဘာင္ထြက္တယ္။ ဂ်ဴးေတြထဲက မင္းေလာင္းေပၚမယ္ဆုိတဲ႔ တေဘာင္ေပါ႔။ အဲဒီတေဘာင္ေႀကာင္႔ လက္ရွိ အီဂ်စ္ဘုရင္က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေမြးထားသမွ်ကေလးေတြအကုန္ သတ္ပစ္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ မင္းအစ္မက မင္းကုိ ေသမွာ စုိးလုိ႔ ျမစ္ထဲေျမာလုိက္တယ္။ ျပီးေတာ႔ သူက အီဂ်စ္ဘုရင္ရဲ႕ ႏွမေတာ္အိမ္ေတာ္မွာ အိမ္ေစလုပ္ျပီး ျမစ္ထဲက ေျမာလာတဲ႔ မင္းကုိ ဆက္သတယ္။ အီဂ်စ္ဘုရင္ရဲ႕ ႏွမေတာ္ကလဲ သားသမီးမရွိေတာ႔ မင္းကုိ ခ်စ္ျပီး သူ႔သားလုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္တယ္။ အဲဒါေႀကာင္႔ မင္းဟာ အခု အီဂ်စ္စစ္သူႀကီးျဖစ္ေနတာပါ။ တကယ္ေတာ႔ မင္းတာ၀န္ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ပါတဲ႔။
အဲဒီမွာ မုိးဇက္ဟာ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးျဖစ္သြားျပီး ကမူးရွဴးထုိးနဲ႔ ထြက္သြားတယ္။ သူ မယုံႀကည္ေသးပါဘူး။
ဒီလုိနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတစ္ခန္းရပ္ျပီး အီဂ်စ္ဘုရင္ နတ္ရြာစံတယ္။ ရမ္းမက္ဆက္ နန္းတက္တယ္။ မုိးဇက္ကုိ အႀကံေပးအမတ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔တယ္။
ရမ္းမက္ဆက္ နန္းတက္ျပီး မႀကာခင္မွာပဲ ပုိင္သြန္ျမိဳ႕၀န္ကုိ တာ၀န္မေက်ပြန္မႈ၊ အခြန္လိမ္လည္မႈေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးျပီး နန္းေတာ္ေခၚလာတယ္။ ပုိင္သြန္ျမိဳ႕၀န္ဟာ သူ႔အသက္အႏၱရာယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကြ်န္ျဖစ္သူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြဆီက သတင္းစကားကုိ ရမ္းမက္ဆက္အား ေလွ်ာက္တင္လုိက္ပါတယ္။
ရမ္းမက္ဆက္အေနနဲ႔ ယုံသည္ မယုံသည္အပထား၊ ဘုရင္တစ္ပါးရဲ႕ အာဏာကုိ ထိခုိက္လာမယ္႔အေျခအေနမုိ႔ မုိးဇက္ရဲ႕ ေသြးအစစ္ဟာ ဘာလူမ်ိဳးလဲဆုိတာ စုံစမ္းဖုိ႔ လုိလာပါေတာ႔တယ္။
ကြ်န္ေတာ္ မႀကိဳက္တဲ႔အခန္းေတြက အဲဒီေနာက္မွာ လာပါတယ္။ မုိးဇက္ နယ္ႏွင္ဒဏ္အေပးခံရတယ္။ ဂ်ဴးရြာေလးတစ္ရြာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ God ဘုရားသခင္နဲ႔ေတြ႔တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ ျမိဳ႕ေတာ္ကုိ ျပန္သြားတယ္။ သူတုိ႔ဘုရားသခင္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္တယ္။ ကယ္တင္တဲ႔အခါမွာ ရက္စက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမိသားစုေတြရဲ႕ ကေလးေတြက လြဲလုိ႔ အီဂ်စ္မိသားစုေတြရဲ႕ ကေလးအားလုံးကုိ သတ္ပစ္တာမ်ိဳး၊ ထားပါေတာ႔။ အဲဒါေတြကုိေတာ႔ ပိတ္ကားေပၚမွာ ဆက္လက္ႀကည္႔ရႈပါ။
သမုိင္းေႀကာင္းကုိ စာအုပ္ဖတ္စရာမလုိဘဲ ဇာတ္ကားႀကည္႔ျပီး မွတ္သားႀကတာေပါ႔ဗ်ာ။

Click the link below to download Exodus: Gods And Kings

Click the link below to watch Exodus: Gods And Kings Online


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။